Return Form

.Here is our revoke form. Either send this in via email (subject: revoke form) or send in the filled out Word document (formulier retourneringen YOURS Cosmetics).

Formulier voor herroeping YOURS Cosmetics / Form for revoke YOURS Cosmetics

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
(only fill in the form and send it back if you would like to cancel the agreement)

Aan / To
YOURS Cosmetics B.V.
Sterrenwacht 75
3901 SV VEENENDAAL
info@yourscosmetics.nl

+31 (0)6 47025897

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): / I/We (*) hereby would like to declare that I/we(*) would like to revoke the agreement concerning the sale(s) of these goods/services:

– Besteld op / Ordered on (DD-MM-YYYY):

– Bestelnummer / Order number:

–  Ontvangen op / Received on (DD-MM-YYYY):

–  Naam/Namen consument(en) / Name/Names consumer(s):

–  Adres consument(en) / Address consumer(s):

–  IBAN Rekeningnummer / IBAN bank account:

–  Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) / Customer signature (only if received on paper):

–  Datum(DD-MM-YYYY) date (DD-MM-YYYY)):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. Formulier retourneringen YOURS Cosmetics